psykoTerapeut i aalborg

Ved Thomas Sørensen

Der er mange gode grunde til at gå i psykoterapi:

Ingen angst, ingen udvikling og forandring

Angst er et signal om, at der er undertrykte følelser og behov, der presser sig på. Det skaber fysisk ubehag og tankemylder, og aktiverer forsvarsmekanismer. Det er et signal om, at der er et tilbagehold.  Noget af det, der er dig, du har lært ikke var velkommen, din vrede, din glæde, din sorg eller din lyst.

Som psykoterapeut i Aalborg arbejder jeg i fællesskab med dig på, at du kommer i kontakt med dine  følelser, så du kan mærke angsten forsvinde. Vi arbejder med, at du kan dæmpe angsten, ved at være bevidst om dine følelser, så angsten bliver din ven og allierede, frem for noget der hæmmer dig. Ved at gøre angsten til din ven, så lærer du, at angsten ikke skal holde dig tilbage og ikke skal sløre dit potentiale for at udrette, det du brænder for. 

Få arbejdet med det der fylder i dit liv med en psykoterapeut i Aalborg

Psykoterapeut
Thomas Sørensen

Baggrund & historie

Dansk psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark.

Relationel psykodynamisk terapeut

Jeg arbejder med fokus på intensiv dynamisk korttidsterapi, gestaltterapi, klientcentreret terapi

Uddannet pædagog

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker i krise, med traumer og PTSD