Om mig

Thomas Sørensen

Min baggrund

Jeg er uddannet relations orienteret psykodynamisk terapeut og medlem af dansk psykoterapeutforening. Jeg arbejder med fokus på Intensiv dynamisk korttidsterapi, gestaltterapi, klientcentreret terapi.

Derudover er jeg uddannet pædagog og jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker i krise, med traumer og PTSD og dysfunktionelle mønstre, som udspiller sig hos den enkelte og som kommer til udtryk i relationer i familien.

Jeg har fokus på, hvad der sker i kroppen hos klienten og de signaler kroppen sender. Signaler om angst og undertrykte følelser, kropslige smerter, kroniske smerter og traumer.

Jeg har selv prøvet flere forskellige former for egen terapi og ved at forskellige former for terapi har forskellige styrker og svagheder, og det betyder, at jeg altid sigter efter at skræddersy hvert terapiforløb til den enkelte klient, da alle er forskellige og du skal mødes, der hvor du er.

Jeg arbejder også ud fra, at skabe et trygt og nænsomt rum, hvor du skal opleve, at have en samarbejdspartner og støtte, når du skal i gang med at udforske og komme i kontakt med det der er svært og som vækker ubehag, skam og det som hæmmer dig i dit liv.