Om mig

Thomas Sørensen

Om Thomas Sørensen

Min baggrund

Jeg er uddannet psykodynamisk terapeut og medlem af dansk psykoterapeutforening. Jeg arbejder med fokus på Intensiv dynamisk korttidsterapi, gestaltterapi, klientcentreret terapi og familie opstilling.

Derudover er jeg uddannet pædagog og jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker i krise, med traumer og PTSD og dysfunktionelle mønstre, som udspiller sig hos den enkelte og som kommer til udtryk i relationer i familien.

Jeg har fokus på, hvad der sker i kroppen hos klienten og de signaler kroppen sender. Signaler om angst og undertrykte følelser, kropslige smerter, kroniske smerter og traumer.

Jeg har selv prøvet flere forskellige former for egen terapi og ved at forskellige former for terapi har forskellige styrker og svagheder, og det betyder, at jeg altid sigter efter at skræddersy hvert terapiforløb til den enkelte klient, da alle er forskellige og du skal mødes, der hvor du er.

Jeg arbejder også ud fra, at skabe et trygt og nænsomt rum, hvor du skal opleve, at have en samarbejdspartner og støtte, når du skal i gang med at udforske og komme i kontakt med det der er svært og som vækker ubehag, skam og det som hæmmer dig i dit liv.

“Jeg er en samarbejdspartner der støtter og udfordrer og der er med til at skabe et realistisk billede af dig selv og finde dine iboende ressourcer, styrker og det der er dig, så det ikke er dit indre selvkritiske system, der definere hvem du er”

- Thomas Sørensen